kanalizacja sanitarna profil przebieg sieci

O firmie

Ogólne dane
Jesteśmy Firmą, która od 1990 r. zajmuje się projektowaniem sieci i obiektów związanych z infrastrukturą techniczną.
Specjalizujemy się w projektowaniu sieci zewnętrznych: wodociągowych, gazowych, kanalizacyjnych i ciepłowniczych.
Opracowaliśmy ok. 400 wielobranżowych projektów.

Rezultatem naszej pracy jest zaprojektowanie:

- ok. 160 000 m sieci wodociągowych
- ok. 280 000 m sieci kanalizacyjnych
- ok. 370 000 m sieci gazowych
- 30 przepompowni ścieków
- 9 stacji redukcji gazu
-12 oczyszczalni ścieków
- 3 stacje uzdatniania wody
- 20 operatów wodno-prawnych na pobór wód powierzchniowych i podziemnych
- 20 operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych i ścieków oczyszczonych do odbiorników wraz z urządzeniami i budowlami towarzyszącymi wymienionym obiektom.

Zespół projektantów o bogatym dorobku zawodowym gwarantuje wysoki poziom merytoryczny opracowań, terminowość i rzetelność.

 
 

oferta realizacje i projekty e-mail o firmie referencje kontakt strona glowna aktualnosci

przebieg sieci i obiekty towarzyszace zbiornik retencyjny schemat sieci gazowej