Oferujemy wykonanie następującej dokumentacji technicznej:

1. Wodociągi
• sieci wodociągowe (z przyłączami),
• pompownie
• ujęcia wody podziemnej (studnie),
• stacje uzdatniania wody,
• pompownie i stacje hydroforowe,
• zbiorniki wody pitnej i przemysłowej


2. Kanalizacja
• sieci kanalizacyjne (z przyłączami),
• kanalizacja deszczowa, sanitarna, ogólnospławna,
• kanalizacja grawitacyjna, ciśnieniowa, podciśnieniowa
• kanaly otwarte, pompownie, zbiorniki retencyjne, retencyjne - infiltracyjne


3. Sieci gazowe
• sieci gazowe zewnętrzne, średniego i niskiego ciśnienia (z przyłączami),
• stacje redukcyjne

4. Ciepłownictwo
• kotłownie (gazowe, olejowe oraz pompy ciepła),
• sieci cieplne,
• węzły cieplne


5. Ochrona środowiska
• oczyszczalnie ścieków (deszczowych, sanitarnych, przemysłowych),
• obiekty gospodarki odpadowej


 
     
realizacje i projekty o firmie referencje kontakt aktualnosci strona glowna