kanalizacja sanitarna profil przebieg sieci wodociagowej
Przejście przez rzekę gazociągiem średniego ciśnienia - Jelenia Góra Jagniątków

......................................

Wylot kanalizacji deszczowej z terenu
Jeleniej Góry - Cieplic, ul. Tabaki, ul. Staszica

......................................

Ustanowienie Strefy Ochrony Bezpośredniej - Zbiornik Wody Pitnej „SOSNÓWKA”

......................................

-hydranty na sieci - Jednostka Strukturalna Miasta Jeleniej Góry - Goduszyn
Rozdzielcza sieć wodociągowa

Aktualne zadania projektowe
OPRACOWANIA PROJEKTOWE
RODZAJ DOKUMENTACJI
INWESTOR
Sieć wodociągowa w ul Sanatoryjnej
w Kowarach
Projekt budowlany
Urząd Miasta
w Kowarach
Sieć wodociągowa na potrzeby socjalno bytowe i przeciwpożarowe Fabryki Papieru w Piechowicach
Projekt budowlano-wykonawczy
Fabryka Papieru w Piechowicach
Rozbudowa ujęcia wody, hydroforni oraz sieci wodociągowej we wsi Radomiłowice gm. Lwówek Śląski
Projekt budowlano-wykonawczy
Urząd Miasta
i Gminy w Lwówku Śląskim
Wodociąg doprowadzający wodę do Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wykrotach
Projekt budowlano-wykonawczy
Urząd Miasta
i Gminy Nowogrodziec
Sieć wodociągowa w miejscowości Radłówka oraz kanalizacja sanitarna w miejsowościach: Radłówka, Gradówek, Niwnice gm. Lwówek Śląski
Projekt budowlano-wykonawczy
Urząd Miasta
i Gminy w Lwówku Śląskim
Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków w rejonie ulic: Silesia, Gminnej, Robotniczej i części ulicy Chrobrego w Wojcieszowie
Projekt budowlano-wykonawczy
Gmina Wojcieszów
Karkonoski System Kanalizacji Sanitarnej.
Modernizacja i rozbudowa Miejskiego Systemu Kanalizacyjnego KOWAR
Projekt budowlano-wykonawczy
Związek Gmin
Karkonoskich
Wykaz ważniejszych opracowań projektowych (2003)
OPRACOWANIA PROJEKTOWE
RODZAJ DOKUMENTACJI
INWESTOR
Kanalizacja sanitarna i deszczowa na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu
Projekt budowlany
Miasto Kalisz
Sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna
i deszczowa w Lubomierzu
Projekt budowlany
Gmina Lubomierz
Aktualizacja projektów rurociągów zwiazanych z Zakładem Uzdatniania Wody „SOSNÓWKA”
Projekt budowlany
Miasto Jelenia Góra
Instrukcja Eksploatacji Zbiornika Retencyjnego „Kowary”
Projekt budowlany
Kowarskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Rozbudowa składowiska odpadów
w Marciszowie
Projekt budowlano-wykonawczy
Gmina Marciszów
Wykaz ważniejszych opracowań projektowych (1997-2002)
OPRACOWANIA PROJEKTOWE
RODZAJ DOKUMENTACJI
INWESTOR
Sieć wodociągowa z przyłączami do budynków na terenie jednostki Goduszyn w Jeleniej Górze
Projekt budowlany
PZWiK "WODNIK" w Jel. Górze
Kanalizacja sanitarna i deszczowa z podejściami do budynków, przepompowniami ścieków i obiektami towarzyszącymi dla Osiedla Łomnickiego w Jeleniej Górze.
Projekt budowlany
PZWiK "WODNIK"
w Jel. Górze
Kanalizacja sanitarna i deszczowa z przyłączami do budynków w rejonie ulic: Armii Krajowej, Świerkowej i Gimna-zjalnej w Karpaczu
Projekt budowlany
Urząd Miejski
w Karpaczu
Infrastruktura techniczna Jeleniej Góry
Plan Ogólny Zagosp. Przestrz.
UM w Jeleniej Górze
Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków dla Przedwojowa
Projekt Techniczny
UG w Kamiennej Górze
Kanalizacja i oczyszczalnia ścieków dla Osiecznicy
Projekt Techniczny
UG w Osiecznicy
System zaopatrzenia w wodę Jeżowa Sudeckiego
Projekt Techniczny
UG w Jeżowie Sudeckim
Infrastruktura techniczna Karpacza
Plan Ogólny Zagosp. Przestrz.
UM w Karpaczu
System zaopatrzenia w wodę Świeradowa i Mirska
Koncepcja Programowa
Spółka IZERY w Świeradowie
Kanalizacja dla Jeżowa Sudeckiego
Koncepcja Programowa
UG w Jeżowie Sudeckim
Kanalizacja z przepompownią ścieków w Olszynie Lub.
Projekt Techniczny
PRI w Jeleniej Górze
System kanalizacyjny Jeleniej Góry - Sobieszowa
Projekt Budowlany
PZWiK "WODNIK" w Jel. Górze
Kanalizacja sanitarna i przepomp. ścieków w Mysłakow
Projekt Budowlany
UG w Mysłakowicach
System zaopatrzenia w wodę Platerówki
Projekt Techniczny
UG w Platerówce
Kanalizacja sanitarna w Kowarach
Projekt Budowlany
UM w Kowarach
Sieci gazowe średniego ciśnienia w Szklarskiej Porębie
Projekt Budowlany
ZG w Zgorzelcu
Kompleksowy system zaopatrzenia w gaz Mysłakowic, Wojanowa, i Łomnicy
Projekt Budowlany
UG w Mysłakowicach, ZG w Zgorzelcu
Kompleksowy system zaopatrzenia w gaz Świerzawy
Projekt Techniczny
UGiM w Świerzawie
Kolektor kanalizacji sanitarnej "POWSTANCÓW ŚL." w Jeleniej Górze
Projekt Techniczny
PZWiK "WODNIK" w Jel. Górze
Kompleksowy system zaopatrzenia w gaz Maciejowej
Projekt Techniczny
UM w Jeleniej Górze
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa dla jednostki Jelenia Góra - Czarne
Projekt Budowlany
PZWiK "WODNIK" w Jel. Górze
Kanalizacja deszczowa w Pałacu Ratuszowym i ulicach przyległych w Jeleniej Górze
Projekt Budowlany
PZWiK "WODNIK" w Jel. Górze
Gazyfikacja gminy i miasta Mirsk
Koncepcja Programowa
UGiM w Mirsku
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Pałacu Piastowskim i ulicach przyległych w Jeleniej Górze - Cieplicach
Projekt Budowlany
PZWiK "WODNIK" w Jel. Górze
Gazyfikacja gminy Janowice Wielkie
Koncepcja Programowa
UG w Janowicach Wielkich
Sieci gazowe w Kowarach, Jeleniej Górze, Lwówku Śląskim, Gryfowie, Przesiece, Piechowicach
Projekty Budowlane
ZG w Zgorzelcu
Magistrala wodociągowa na ul. L. Staffa w Jeleniej Górze
Projekt Budowlany
PZWiK "WODNIK" w Jel. Górze
Sieci wodociągowe w Czardowie i Krzeszowie
Projekt Budowlany
UG w Kamiennej Górze
Kolektory Kanalizacji sanitarnej w Piechowicach
Projekt Budowlany
PZWiK "WODNIK" w Jel. Górze
Kanalizacja sanitarna i przepompownia ścieków
w Piechowicach
Projekt Budowlany
Kuratorium Oświaty W Jeleniej Górze
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz sieci wodociągowe w Karpaczu
Projekt Budowlany
UM w Karpaczu
Kolektory kanalizacji sanitarnej i deszczowej "SZEWSKA" w Jeleniej Górze
Projekt Wykonawczy
PZWiK "WODNIK" w Jel. Górze
System zaopatrzenia w wode Jeleniej Góry ze zbiornika retencyjnego "SOSNÓWKA"
Projekt Wykonawczy
PZWiK "WODNIK" w Jel. Górze
Infrastruktura Techniczna dla miast i gmin:
Lubań Śląski, Lwówek Śląski, Świeradów Zdrój, Mirsk, Gryfów Śląski, Mysłakowice, Karpacz, Wleń, Mietów, Zgorzelec, Zawidów, Olszyna lubańska, Piechowice, Wojcieszów, Kamienna Góra.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Urzędy Miast i Gmin
Obiekty Infrastruktury Technicznej służące obsłudze DSE Draexlmaier w Jeleniej Górze
Projekt Wykonawczy
UM w Jeleniej Górze
Sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna, oczyszczalnia ścieków dla Auto-Salonu Peugeot
w Jeleniej Górze
Projekt Wykonawczy
Dejon&Dąbrowski Legnica
Modernizacja sieci wodociągowych na terenie PF „Jelfa” w Jeleniej Górze
Projekt Budowlany
„WAMAR” w Jeleniej Górze
Sródmiejski odcinek magistrali wodociągowej „Północnej” w ul. Wolności w Jeleniej Górze
Projekt Budowlany
PZWiK "WODNIK" w Jel. Górze
Kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz droga dojazdowa do PROBER w Jeleniej Górze-Cieplicach
Projekt Budowlany
PPHU „PROBER”
w Jeleniej Górze
Przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej
dla obiektów ZGM 5 w Jeleniej Górze
Projekt Budowlany
ZGM-5 w Jeleniej Górze
Kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie jednostki ZABOBRZE w Jeleniej Górze
Projekt Budowlany
PZWiK „WODNIK”
w Jeleniej Górze
Siec wodociągowa, kanalizacja rozdzielcza i drogi dla osiedla UROCZA II w Jeleniej Górze
Projekt Budowlany
PZWiK „WODNIK”
w Jeleniej Górze
Sieć wodociągowa zaopatrująca w wodę osiedle Żabia w Jeleniej Górze
Projekt Budowlany
PZWiK „WODNIK”
w Jeleniej Górze
Koncepcja Programowo-Przestrzenna uporządkowania i rozbudowy systemu kanalizacyjnego KOWAR
Projekt Budowlany
Urząd Miasta KOWARY
Zaopatrzenie w wodę dzielnicy Kowar-Podgórze
Projekt Budowlany
Urzad Miasta KOWARY
Uporządkowanie systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na terenach przyległych do
ul. Karola Miarki w Jeleniej Górze wraz
z projektem drogi
Projekt Budowlany
Miasto Jelenia Góra
Przyłącza gazowe niskiego lub/i średniego ciśnienia, odcinki gazociągu Lubawka, Kowary, Jelenia Góra
Projekt Budowlany
Dolnośląska Spółka Gazownictwa
Zakład Gazowniczy Zgorzelec
Sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Mysłakowicach
Projekt Budowlany
Urząd Gminy w Mysłakowicach
Zaopatrzenie w wodę Jeleniej Góry ze zbiornika SOSNÓWKA
Projekt Budowlany
Miasto Jelenia Góra

 

Rozdzielcza sieć wodociągowa HYDROFOROWNIA na terenie Jednostki Strukturalnej Miasta Jeleniej Góry – Goduszyn

......................................

Pompownia ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w Jeleniej Górze – Cieplicach,
ul. Podgórzyńska

 

.......................................

Sieć wodociągowa 300 hydranty na sieci przy ul. Wolności w Jeleniej Górze
 


     

o firmie oferta e-mail aktualnosci kontakt referencje strona glowna